يكشنبه, 03 مهر 1401
You are here:

انتخاب قالب

اطلاعات سایت

اعضا : 5060
محتوا : 302
بازدیدهای محتوا : 1070706

اوقات شرعیجستجو

Loading
صدور انقلاب در برابر جهانی سازی PDF نامه الکترونیک
بی تردید قلم از تبیین كامل و جزء به جزء تاثیرات انقلاب اسلامی در درون و بیرون از كشور، عاجز است. پیروزی انقلاب اسلامی را باید بزرگ ترین واقعه سده اخیر دانست كه از جهت اهمیت هیچ یك از وقایع بزرگ قرن با آن برابری نمی كند. سرنگونی یك رژیم دیكتاتور و سرسپرده با دست خالی و بدون كمك بیگانه كه عملا به نمایندگی از كمپانیهای غربی، سرمایه های كشور را به غارت می برد و فرهنگ ملی و اسلامی ما را از درون تهی می كرد، پیروزی كوچكی نبود. ایران یكی از مهم ترین پایگاههای نظامی، سیاسی و اقتصادی غرب به ویژه آمریكا در منطقه محسوب می شد اما نابودی رژیم پهلوی منافع غرب در منطقه را به شدت متزلزل ساخت.
پایان دادن به صدها سال حكومت طاغوتی در ایران فرصت بی نظیری برای به دست آوردن چیزهای كه هیچگاه امكان به دست آوردن آن به ملت ایران داده نشده بود فراهم ساخت. اما ملت ما چه چیزهایی می خواست؟ در ابتدا باید دانست كه پیروزی انقلاب به سادگی حاصل نشده است. تحمل زندانها، شكنجه ها، هزاران شهید و مجروح و… مصائب بزرگی بود كه ملت ما آن را طی سالها مبارزه به جان خریده بود. بنابراین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، اصولی بودند كه ملت ایران برای برپایی آن قیام كرد. اما اگر ملت ما به دنبال تحقق الگوی نظام لیبرال دموكراسی یا سوسیال دموكراسی و یا سایر الگوهای غربی و شرقی بود، آیا نیازی به این همه رنج و مشقت داشت؟ شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی گویاترین پیامی است كه انقلاب اسلامی برای جهانیان به ارمغان آورد و آن را طی ربع قرن اخیر تا حد قابل قبولی به اثبات رساند. باید توجه داشت كه «نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی،» فراتر از شعاری وطن پرستانه، حركتی توحیدی در جهت پایان دادن به عمر مكاتب مادی را مورد نظر دارد. از دیگر سو، باید تاثیرات برون مرزی انقلاب اسلامی در جهان معاصر به ویژه دنیای اسلام را اعجاب آور دانست. جهان اسلام كه می رفت در دل جریان غربگرای افراطی و در درون مسلكهای مادی، ذوب شده و تنها پوسته و قالبی از آن باقی بماند، با پیروزی انقلاب اسلامی جان تازه ای گرفت. غرب و شرق كه در نقطه ای به نام اومانیسم به هم رسیده بودند، سرگرم در دنیای خود، با بیداری جریان خفته ای مواجه شدند كه در نقطه مقابل اندیشه اومانیسم قرار داشت و تهدید بزرگی برای آن محسوب می گردید. دین مداری و عدالت ورزی دو پایه اصلی جریان اسلام گرایی بودند كه آزادی انسان را با فطرت قدسی و شرافت انسانی پیوند می زند. 

متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اسلام ناب مسیر جدید و بی پایانی را جهت بهبود زندگی فردی و جمعی انسانها معرفی نمود كه برای بشر امروز تازگی داشت. انقلاب ایران اعلام كرد كه مكتب اومانیسم سالهاست به بن بست رسیده و نه تنها سخن تازه ای برای بشریت ندارد بلكه تدوام حیات آن را نیز با نگرانیهای بزرگی مواجه ساخته است. ساكنان دنیای كنونی خود را در قفس تنگ مدرنیسم اسیر یافته و برای آزادی از این قفس لحظه شماری می كنند، چه كسی یا چه مكتبی می تواند صدها پرسشی را كه خدایان مدرنیته از پاسخ به آن عاجز مانده اند، پاسخگو باشد و جان عطشناك آدمی را با آب ذلال حقیقت سیراب كند؛ هرچند مدرنیسم تا چند دهه پیش، زیبا و دلفریب می نمود، اما با افشای بسیاری از حقایق، چهره واقعی مدرنیته و باطن كریه آن آشكار شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، رنج و درد تاریخی مستضعفین كه در جهان اومانیستی پایانی برای آن متصور نبود، با ندای پیامبر گونه امام خمینی(ره) در لزوم قیام مستضعفین و سرنگونی اسكتبار جهانی، التیام یافت.

امروزه حضور فرهنگی انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان، سرمایه گرانبهایی است كه حتی پیوند وثیقی با منافع ملی كشور برقرار كرده است. بیداری و خودباوری مسلمانان و ارتقای سطح بینش فكری و سیاسی آنان اكنون امیدهای تازه ای جهت احیای اسلام واقعی به وجود آورده است. از طرف دیگر، گرایش روز افزون شهروندان غربی به اسلام با وجود تهاجم شدید رسانه ای غرب و ارائه تصویری وارونه و خشن از اسلام و انقلاب اسلامی، بیانگر وسعت تاثیر گذاری انقلاب اسلامی می باشد. به نظر می رسد در برابر سیل ویرانگر جهانی شدن، گسترش سرمایه گذاری معنوی و حتی مادی جهت صدور انقلاب اسلامی به جهان، بهترین راهبردی است كه می تواند جهان اسلام را در برابر این تهدید بزرگ مصون سازد.
منبع: ماهنامه زمانه