شنبه, 05 آذر 1401
You are here:

انتخاب قالب

اطلاعات سایت

اعضا : 5108
محتوا : 302
بازدیدهای محتوا : 1079384

اوقات شرعیجستجو

Loading
تفکر انحرافی PDF   نامه الکترونیک
برخی افراد و گروهها ازجمله انجمن حجتیه بحث مهدویت را سطحی کرده و بابی به نام ملاقات گرایی را تبلیغ می نامند و می گویند باید بدنبال ملاقات با حضرت مهدی(عج) بود و در سخنرانیها طوری بیان می کنند که گویا همه روزه حضرت را ملاقات می کنند و آنرا موجب بازارگرمی خود می دانند درحالیکه این عده بدترین سوء استفاده کنندگان می باشند، که با سوءاستفاده از ساده لوحی و اعتقاد مردم به حضرت، عوامفریبی می کنند و افراد نادرست و گناهکار تحت این عنوان، افراد را اغفال و برای خود مرید می سازند. در مجالس می گویند حضرت مهدی در جلسه حضور دارد یا بوی حضرت به مشام می رسد و... این ناشی از کج فکری است و با اینکار دانسته یا نادانسته ابهت مسئله را شکسته و مردم را به حضرت بدبین می کنند. باید آنانیکه ناآگاهند بیدارشان کنیم و آنهاییکه آگاهانه این اعمال را انجام می دهند با آنها مبارزه و نگذاریم، مسائل مهدویت در این سطح تنزل یابد.

سوءاستفاده از اعتقادات و باورهای دینی وسیله دشمنان اسلام برای انحراف مردم در بعد دین و مذهب است که آثار زیان بارآن عبارتند از: 

1- فعالیتهای اصلاحی زمینه سازی ظهور را از مسیر اصلی خود منحرف می نماید.

2- انحراف بزرگی در شیعه ایجاد خواهد شد.

3- عقاید و باورهای مردم تضعیف خواهد شد.

4- از عقاید مردم به نفع امیال وآرزوهای خود و تشکیلات سوءاستفاده می کنند. 

لذا ما در روایات بحثی به نام تلاش برای ملاقات نداریم بلکه مکلف به آماده کردن خود و جامعه برای ظهور هستیم چرا که آمادگی ما حجم خسارت حاصل از مبارزه حضرت با کفررا کم خواهد کرد.